Har du interesse og tid til å ha et verv i NKK Telemark?

Hvis du hsr det kontakt Aslak Gilde på 94163722.