Har du oppnådd premiering på jaktprøve i Telemark Elghundklubb i 2023 OG ønsker premietallerken? Da må dette bestilles innen 7.2.

Bestilling gjøres på mail til telemarkelghundklubb@gmail.com innen onsdag 7.2. Oppgi hundens navn og regnr.

Grunnet mange uhentede premietallerkener opp gjennom årene, og at premietallerken er en stor kostnad, har styret besluttet at det for prøvesesongen 2023 må bestilles.

Fra og med prøvesesong 2024 innføres det i tillegg en egenandel på premietallerkener på kr. 100.