Helseundersøkelse Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund sort – data er konfidensielle – delta og du er med i trekning av premier !

Helseundersøkelsen for Norsk Elghund Grå og for Norsk Elghund Sort er klart til bruk!

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og adferd og vil gi Norske Elghundklubbers Forbund en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og adferds-utfordringer – i den grad de finnes. I tillegg til oversikt over rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer i rasen. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. Denne undersøkelsen er tilpasset elghundrasene i samarbeid med utvalg i Norske Elghundklubbers Forbund.

De to undersøkelsene er helt identiske. Grunnen til at de er delt i to er for å lette rapportskriving for hver rase.

Veterinærhøgskolen minner om at raseklubben IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse.

Norske Elghundklubbers Forbund har vedtatt å trekke ut premier blant de som svarer på spørreundersøkelsen. Her har vi også Härkila og Tracker med på laget. Blant det som skal trekkes ut er det:

Härkila Lagan jaktdress, Tracker peiler, 2 stk av NEKF boblejakker med logo, 1 løshundprøve og 1 bandhundprøve. Jaktprøvene betales av NEKF i sin helhet til den område-klubb hvor vinner ønsker å gå sin jaktprøve»

Norsk elghund grå:  https://nettskjema.no/a/175204

Norsk elghund sort: https://nettskjema.no/a/168570

Mvh

Norske Elghundklubbers Forbund

v/Elin Elg Trøen

Forbundssekretær

Tlf +47 90602335

Mail: sek.nekf@gmail.com