Informasjon om gjennomføring av utstillingen i Sannidal

Grunnet korona må gjennomføring av utstillingen bli som følgende:

Alle må melde seg i sekretariatet slik at vi får huket av hvem som er tilstede og registrert telefonnummer iht. smittevern. Dette vil bli lagret i 14 dager hos TEHK.

Valpeshowet må dessverre avlyses.

Alle oppmøtetider vil bli differensiert og vi vil gjøre ferdig en og en rase.
Det vil kun være en hund i ringen av gangen, unntatt ved gruppe bedømming og BIS bedømming.
Bis bedømming vil bli til et satt tidspunkt.

Bedømmingen starter 09:00

09:00 Svensk Elghund Hvit
09:15 Norsk Elghund Sort hanner
09:15 Norsk Elghund Sort tisper
10:15 Jämthund hanner
10:30 Jämthund tisper
11:15 Norsk Elghund Grå hanner
12:45 Norsk Elghund Grå tisper

Husk å møt opp litt før slik at du reker å registrere deg i sekretariatet.

Endelig tidskjema vil komme fredag 23.04.21.
Denne vil bli sendt ut sammen med startnummer og publiseres på websiden til TEHK.

Det vil dessverre ikke være kiosk salg på utstillingen, vi anmoder at det kun kommer inntil 2 personer per hund, husk å holde god avstand.