Innkalling til årsmøte i Telemark Elghundklubb 27. Februar 2021

Det innkalles til årsmøte i Telemark Elghundklubb lørdag 27. Februar 2021 på Straand Hotell, Vrådal. Det tas forbehold om at ordinært årsmøte med frammøte lar seg gjennomføre i forhold til gjeldende smittevernregler i Februar. Det er derfor viktig at alle som ønsker å delta melder seg på og oppgir mobiltelefon. Se innkalling vedlagt. Se innkalling her