Innkalling til digitalt årsmøte i Telemark Elghundklubb lørdag 27. Februar kl 16.00

På grunn av helsemyndighetenes restriksjoner tilknyttet Corona-pandemien har styret i TEHK valgt å avholde årsmøte 27. Februar kl 16.00 digitalt på Teams. Dette er i samråd med anbefalinger fra styret i Norske Elghundklubbers Forbund. Representantskapsmøte i NEKF vil bli gjennomført til planlagt dato og mest sannsynlig også digitalt.

Den planlagte premieutdelingen, utdeling av championatskjold, påskjønnelser og hedersbevisninger i forbindelse med årsmøtet gjennomføres på et senere tidspunkt, fortrinnsvis i Mai på Straand Sommerland,Vrådal. Dette kommer vi tilbake til.

Gjennomføring av digitalt årsmøte:

Medlemmene kan delta enkeltvis i møte, eller flere medlemmer kan sitte sammen der alle ikke er kjent med bruken av en slik møte-løsning. Flere medlemmer som sitter sammen forutsetter at regelen om maks 5 deltakere i tillegg til husstandens folk overholdes. Digitalt årsmøte forutsetter at styret på forhånd vet hvem som deltar i møtet. Der flere sitter sammen må styret på forhånd vite hvem av medlemmene som sitter sammen, slik at stemmetall oppgis samlet fra gruppen.

Deltakelse i årsmøte muliggjøres ved at deltakere får tilsendt en link hvor det trykkes; «Bli med i møte» og neste valg; «delta via nett». Deltaker skriver navnet sitt og slippes inn i møtet. Terskelen for å bruke denne løsningen er svært lav, og setter ingen krav til datakunnskaper så lenge PC har internett-tilgang. Nærmere info om deltakelse via Teams sendes alle som melder seg på til årsmøtet.

Påmelding til digitalt årsmøte:

Påmelding til digitalt årsmøte sendes Lars Jørgen Lassen; larsjlassen@gmail.com

Der flere medlemmer sitter sammen er det nok at verten oppgir sin e-post-adresse. Ved påmelding må navn på alle medlemmer som deltar fra denne adressen oppgis. Link for deltakelse via Teams sendes vertens e-postadresse. Navn på alle deltakere som følger/deltar i årsmøte, og som skal avgi stemme, gjennomgås ved oppstart av møte. 

Årsmøteinnkalling, årsberetning, regnskap. årsmøtesaker er sendt klubbens medlemmer på e-post. Utsendte sakspapir til årsmøtet finner du også her