INNSPILL AV SAKER OG KANDIDATER TIL VALG –  ÅRSMØTE TELEMARK ELGHUNDKLUBB 19. FEBRUAR 2022

Har du saker til årsmøtet eller forslag på kandidater til valg er frist for innspill 4 uker før årsmøte – det vil si lørdag 22.januar.

Saker skal til styret på telemarkelghundklubb@gmail.com

Forslag til kandidater til valg skal til valgkomiteen ved leder Tom Carsten Vala, 982 65 711 eller tom.carsten.vala@ncc.no

Styremedlemmer på valg:

  • Leder – 1 år
  • Nestleder – 2 år
  • Styremedlem- 2 år
  • Sekretær – 2 år
  • 1.vara – 1 år
  • 2.vara – 1 år
  • Nytt medlem til valgkomiteen – 3 år