Innspill til kandidater valg Telemark Elghundklubb årsmøte 27. Februar 2021

Valgkomiteen årsmøte Telemark Elghundklubb ønsker innspill til kandidater valg. Valgliste for tillitsvalgte som er på valg er vedlagt nedenfor. Disse stiller ikke til gjenvalg: sekretær; Solveig Haugan Jonsen, styremedlem; Jørn Inge Hardang, varamedlem; Leif Haaberg. Innspill til kandidater valg kan rettes til leder i valgkomiteen; Ole Anders Andersen, e-post; siastra@online.no mob. 908 89506. Frist for innspill er 4 uker før årsmøte – det vil si 30. Januar. Valgliste