Invitasjon til NM løshund 14. – 16. September

Elghund-klubbene på Agder inviterer til Norgesmesterskap Løshund 14. – 16. September 2020. Tirsdag 15. og onsdag 16. er konkurransedager. NM avholdes med utgangspunkt i Troll Aktiv – en aktivitetspark som er bygd som en «landsby» like nord for Evje sentrum nederst i Setesdal. Utdrag av uttaksregler til NM: Hunden må ha norske eiere og være norskregistrert. Hunden må være registrert på påmeldt eier senest 30.6. året før NM. Hunden må ha dokumentert HD-status som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til rasens avlshunder. Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver hvor den ene er en 2-dagers prøve. Hunden må ha minimum1-en Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd innen NM arrangeres. Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket. Gjennomsnittlig poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket. 2-dagers prøve = 2 prøvedager. Telemark Elghundklubb kan stille med en deltaker i NM. Det tas også ut en reserve. Påmeldingsfrist 25. Juni til Tor Fjellheim, tor@aase-vollestad.no. Oppgi hundens navn, regnr, eier og hundens prestasjoner jfr uttaksreglene. Invitasjon og uttaksregler finner du her