Invitasjon til UM bandhund 2024 – deltaker søkes !

Gudbrandsdal elghundklubb og Jotunfjell Fjordane elghundklubb har gleden av
å invitere til Ungdomsmesterskap bandhund 2024.

UM avholdes fredag 16. og lørdag 17. august (lørdag er prøvedag).

Medlemmer mellom 16 og 24 år (ut året en fyler 24 år) kan delta i UM. Må har relevant tilknytning til hund som er premiert på bandhundprøve.

Hvis du er aktuell deltaker, eller du kjenner til en aktuell deltaker som du tror kan oppfylle uttaksreglene, ta kontakt Magnar Nordsveen tlf 91793065 snarest og senest 1. juni.

Vedlagt ligger uttaksregler og invitasjon fra arrangørklubbene.