Klubbmesterskap løshund 2022

Da er årets klubbmesterskap for løshund vel overstått.

Gratulerer til TeamTTs Kvikk og Glenn Bakken som nye klubbmestere! (premie: Tracker)

2. Skinnemoens Vita og Aleksander Kåsi Bjervamoen (premie: Canadapulk, sponset av HSX AS v/ Halvor Sannes)

3. Tåråfjell’s F-Tyra og Lars Klevsgård Hobæk (premie: sikringsradio)

4. z-r Hera og Ole Gunnar Sand Farsjø (premie: kniv)

5. Badstumyras Ari og Erlend Berge (premie: kniv)

En stor takk til Løvenskiold Fossum for lån av flotte terrenger!!
Takk til dommere som stiller opp, og takk til hunder og hundeførere for deltakelse.

Premielistene ligger i menyen under «Jaktprøver» og «Prøveresultater».