Klubbmesterskap løshund gjennomføres 5. og 6. September

Klubbmesterskap løshund Telemark Elghundklubb arrangeres som en 1 dags samlet løshundprøve første helga i September. Av kapasitet- og smittevernhensyn vil de påmeldte hundene bli fordelt på 2 dager, slik at noen går lørdag og de resterende hunder går søndag. Det er satt et tak på 20 påmeldte hunder totalt. Det er høyeste poengsum på 1 dags prøve oppnådd lørdag eller søndag som teller i klubbmesterskapet. Det er kun adgang for medlemmer i Telemark Elghundklubb å delta i klubbmesterskapet.

NKK arbeider med et nytt system for påmelding og prøveregistrering. Dette programmet er enda ikke satt i drift. Det vil bli kunngjort for alle klubbens medlemmer på web, Facebook og e-post straks det åpnes for påmelding til klubbmesterskapet. Når det åpnes for påmelding melder du på den av prøvedagen som passer best, men din hund kan bli flyttet etter avtale med prøveleder. Prøveleder lørdag er Jørgen T Bø; tlf 909 41764, og søndag Tom Vala; tlf 982 65711.

Det vil ikke bli et samlende frammøtested eller overnatting i forbindelse med prøven. Dommer og påmeldt deltaker gjør avtale direkte om frammøtested til prøveterreng.

Premieutdeling for klubbmesterskapet vil bli gjennomført i forbindelse på årsmøte i Telemark Elghundklubb.