Kontingenten 2020

Kontingentkrav med forfall 31. Januar 2020 er sendt alle medlemmer på e-post direkte fra Norsk Kennel Klub (Visma). Det er også mulig å betale kontingenten direkte ved å logge inn på «Min side» . Alle som ikke er registrert med e-post skal få tilsendt giro for innbetaling i posten direkte fra Norsk Kennel Klub. Kontingenten er sammensatt med en andel til NKK, en andel til den lokale elghundklubben hvor du er medlem, og en andel til Norske Elghundklubbers Forbund. Medlemskapet i NKK er obligatorisk når du er medlem i en lokal elghundklubb. Som medlem får du tilsendt bladet Hundesport fra NKK og bladet Elghunden fra Norske Elghundklubbers Forbund. Når du er medlem av NKK får du redusert pris ved påmelding til prøver og utstillinger. Kontingenten for 2020 er kr 734. (Kontingenten fordeler seg med en andel på kr 230 til NKK, 239 til Norske Elghundklubbers Forbund og 265 til Telemark Elghundklubb). Savner du giro for betaling av kontingent, kontakt sekretær: Solveig Haugan Jonsen, tlf 907 22711.