Kontingenten 2021

Medlemskontingenten for 2020 var kroner 734. Kontingenten for 2020 fordelte seg med kr 230 til NKK, 239 til Norske Elghundklubbers Forbund og 265 kroner til Telemark Elghundklubb. For 2021 foreslår hovedstyret i NKK å øke sin kontingent fra 234 kroner (indeksregulert fra 2020) til 700 kroner. Kontingentkravet 2021 del 1, som nå er sendt ut fra NKK, er på samlet kr 742 som fordeler seg på 234 kroner til NKK, 243 kroner til Norske Elghundklubbers Forbund og 265 kroner til Telemark Elghundklubb. Hvis hovedstyrets i NKK’s forslag om kontingentøkning går gjennom på representantskapsmøte i NKK, vil det sendes ut en del 2 av kontingenten 2021 på kroner 466. Det vil si total medlemskontingent på kroner 1208. Informasjon om betaling av kontingentkravet del 1 er nå sendt ut via e-post fra NKK. Det kan opprettes avtale om e-faktura i nettbank, men kontingenten kan også betales via «Min side» NKK.