Kort fra årsmøtet 2023

I går ble årsmøtet avholdt i Vrådal, med ett større oppmøte enn vanlig.
Først ønsker avtroppende styret å takke for tilliten vi fikk ved mistillitsforslaget til Lars Anton Steinsholt. Takk til alle dere som støttet oss! Det betyr mye!

Når mistillitsforslaget var falt kunne vi endelig forsette årsmøte, som gikk fort og greit for seg.

Før valget måtte nytt tellekorps i gang etter det hadde vært noe forfall gjennom møtet.
Kjell Haave takket for seg i styret, Jørn Isaksen rykket opp som styremedlem og Irene Johanne Førde kom inn som 1.vara.

Det kommer mer fra årsmøtet og middagen senere, med bilder.

Det nye styret, fra venstre:
Oddvar Seltveit, Irene Johanne Førde, Tor Fjellheim, Lars Jørgen Lassen, Jørund Håvard Askje, Jørn Isaksen, Per Egil Adolfsen og Laila Skaar.
Ingar Haugan er også med i styret.