Kurs i arbeidsvarsling langs veg

Invitasjon til «kurs i arbeidsvarsling langs veg» for ettersøks-jegere som påtar seg oppdrag for det offentlige

Krav om fornying av kurset hvert 5. år!

Dato: 24. Februar 2022 kl. 18.00

Sted: Vindfjelltunet Gjestegaard, Nordgardseterveien 16, 3277 Steinsholt.

Teknisk arrangør: Vestfold og Telemark Fylkeskommune i samarbeid med Telemark Elghundklubb.

Kursholder: Arvid Løver, Statens Vegvesen

Kurspris pr. deltaker: 300 kr

Påmeldingsfrist 21. Februar

Skal du arbeide på eller ved en veg, så arbeider du på en potensielt farlig arbeidsplass. Derfor er det viktig, og påkrevd, at du vet noe om farene ved dette, og hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å komme til skade, eller utsette trafikanter for skade.

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på eller ved riks- og fylkesveg under en godkjent arbeidsvarslingsplan – uavhengig av om dette oppdraget er lønnet eller ikke. 

Alle ettersøksjegere som påtar seg oppdrag for det offentlige er omfattet av dette kravet. Det er kommunens ansvar å påse at kravet er overholdt. Det er krav om at kurset skal fornyes med bestått kurs og eksamen hvert 5. år. Kursbeviset gjelder arbeid med ettersøk av skadet vilt.

Arvid Løver, Statens Vegvesen har tilrettelagt et arbeidsvarslingskurs spesielt med tanke på ettersøksjegere som påtar seg oppdrag for det offentlige. 

Kurset varer i 4 timer inkl. kaffepause.

Påmelding med navn på kursdeltaker, fødselsdato, mobilnr, e-post-adresse, kommune; til Solveig Haugan Jonsen, tlf 90722711,  solveig.elg@gmail.com. Send gjerne samlet påmelding fra viltansvarlig i kommunen med opplysninger om fakturamottaker og adresse.

Med hilsen

Vestfold og Telemark Fylkeskommune           

Lasse Asmyhr, Rådgiver vilt og fisk.