Lyst å være med på sosialisering/ ringtrening?

Nå er det mange muligheter for ringtrening/sosialisering i klubben.
Det skjer på:
Everkstomta i Drangedal
Skafså Grendehus
Seljord Folkehøgskule
Båthustomta på Vold

Utstillingsplassen i Sannidal lørdag 6.mai kl. 16

Se årskalender 2023 for dato og klokkeslett.