Nytt referat og oppdaterte resultater

Det er lagt ut nytt referat fra styremøte, se det under «om oss» og «referater».

Resultater under både «jaktprøver» og «utstilling» er oppdatert.