Nyttårshilsen fra leder

Med en vel overstått jul så er det gamle året på hell, og vi venter alle på hva det nye året vil bringe.
Det året vi legger bak oss ble som det foregående litt amputert med tanke på Covid-19, men noen ting fikk vi gjennomført med sosialt oppmøte. Familiedag og årsfest, dommer samling Løshund, Bandhundkurs med en kjempe deltagelse i Øyfjell, utstilling i Sannidal, utstilling i Morgedal, Telemarksprøva Bandhund og Fritzøe prøven i Siljan.
Dette i tillegg til Klubbmesterskap og separate band- og løshundprøver. Desverre er vi ikke helt i mål med løshundprøver, men satser på at vi klarer dette i løpet av januar.
Jeg ønsker å rette en stor takk til prøveledere, dommere og frivillige som bidrar til å drifte den flotte klubben vår.
I tillegg må jeg rette en takk til alle grunneiere som stiller terreng og område til disposisjon for våre arrangementer og jaktprøver. 
Så til slutt vil jeg ønske dere alle en fortsatt god jul og et godt nytt år, og ønsker dere alle velkomne til årsmøte og fest i Vrådal 19.februar.
Med vennlig hilsen Lars Jørgen