Oppnevnte verv og utvalg Telemark Elghundklubb 2020

Jaktprøveutvalget, løshund: 

Leder: Tor Fjellheim, tor@aase-vollestad.no,  mob. 480 00131

Medlemmer:

Jørn Isaksen, joer-is@online.no,  mob. 900 69055

Jørgen T Bøe, jorgen@kebas.no,  mob. 909 41764

Ole Anders Andersen, siastra@online.no,  mob. 908 89506

Tom Vala, mob. 982 65711

Per Egil Adolfsen, mob. 954 92395

Lars Jørgen Lassen, mob. 464 15544

Fritzøe-prøva:

Prøveleder: Jørn Isaksen, mob. 900 69055

1 og 2 dagers separatprøver:

Prøveleder: Tor Fjellheim, mob. 480 00131

Sporprøver: 

Prøveleder: Ole Anders Andersen, mob. 908 89506

Medlemmer:

Geir Tore Langkås

Magnar Nordsveen, 917 93065

Jaktprøveutvalget, bandhund:

Leder: Magnar Nordsveen, elgfall2@gmail.com, 917 93065

Nestleder: Marit Sande, marit.sande@gmail.com, 952 73544

Medlemmer:

Morten Elgaaen, mortenelg@hotmail.com , 97022625

Ånund Vaa, anund@vinjeindustri.no, 909 77633

Irene Kverndalen, irene.kverndalen@gmail.com , 97030418

Utstillingskomiteen:

Leder: Lars Jørgen Lassen, mob. 464 15544

Medlemmer:

Sannidalsutstillingen: Lars Jørgen Lassen, Solveig Haugan Jonsen, Tor Fjellheim, Kari Fjellheim, Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli Morgedalsutstillingen: Lars Jørgen Lassen, Solveig Haugan Jonsen, Jørund Håvard Askje, Tom Vala, Helene Vala, Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli, Anne Eli Midtgarden, Ann Kristin Øien