Premielister for løshundprøver høsten 2019

Prøvesesongen for løshundprøver er nå over, dommermøter er avholdt, og premielister ferdigstilt. Det er gjennomført et betydelig antall prøver totalt sett tiltross for snø og vanskelig forhold i perioder før jul. Det «fine været» etter jul gjorde at alle påmeldte fikk gått sine prøver til slutt. Av 1-dags separatprøvene er det i 1. prøveperiode gått 7 prøver til 1. premie og 5 prøver til 0 premie. I 2. prøveperiode er det gått 35 prøver til 1. premie, 4 prøver til 2. premie, 4 prøver til 3. premie og 14 prøver til 0 premie. Av alle 2-dagers prøver i tidlig og sein periode er 5 hunder premiert med 1. premie, 1 med 2. premie, 1 med 3. premie og 6 hunder med 0 på 2 dagers prøve.

Premieliste 1-dags separat del 1

Premieliste 1-dags separat del 2

Premieliste 2-dagers separat del 1

Premieliste 2-dagers separat del 2