Premielister og skogskort for løshundprøver 2020

Sesongen for jaktprøver løshund 2020 ble avsluttet 31. Januar 2021. Premielister for samlet- og separatprøver finner du her. Skogskort for alle separatprøver finner du her.

Rapport fra leder i jaktprøveutvalget Tor Fjellheim:

Det er i prøvesesongen 2020-2021 gått 74 stk 1 dag separatprøver og 22 stk. 2 dags separatprøver. I tillegg var det 8 startende hunder på Fritzøe prøva og 15 startende hunder på klubbmesterskapet. Det vil si 149 prøvedager sesongen 2020-2021.

Det har ikke blitt avholdt samlet dommermøte på separatprøvene i år pga corona pandemien. Det har av den grunn blitt avholdt kun forenklet dommermøte på alle disse prøvene.

Det har også i år vært en utfordrende sesong med mye snø i store deler av fylket gjennom prøvesesongen. Må rette en stor takk til dommerne som har gjort en kjempejobb også i år. En stor takk også til alle grunneieren som setter terrengene sine til disposisjon