Premier som ikke ble hentet/tatt med fra premieutdelingen 14.8

Bandhund:

Arild Nordbotten, Irene Sørum, Vegard Reiser, Martin Jakobsen, Leif Eidal, Arvid Nesland, Espen Tellhaug, Arvid Juvland, Morten Finsrud, Frank Erling Norderud, Martin J. Knutsen, Tor Sølve Tjelta og Unni Bråthen Norderud.

Løshund:

Halvor Miland, Tor Ånund Åheim, Roy Andresen, Haakon Fredrik Borgen, Åsta Elisabeth Johansen Flatland, Knut Otto Espeseth, Lars Erik Stigen, Tarjei Mårdalen.

Ta kontakt med Lars Jørgen Lassen tlf 46415544 for henting av premier.