Redusert drift i Norsk Kennel Klub som følge av Corona-situasjonen

Myndighetene har stanset alle kultur- og idrettsarrangementer, og NKK har derfor heller ingen aktiviteter. Som konsekvens av dette har NKK besluttet å permittere de fleste medarbeiderne helt eller delvis. NKK skriver på sin nettside at dette vil ha store konsekvenser for drift, og vil påvirke medlemmer, oppdrettere, hundeeiere og andre interessenter. NKK ber om forståelse for situasjonen. Elektroniske kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og kennelnavnsøknader vil bli behandlet. Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, vil gå som normalt. Les mer NKK