REFERAT STYREMØTE TELEMARK ELGHUNDKLUBB 2022

Her publiseres fortløpende styrereferater for 2022: