Referat styremøte

Det er lagt ut nytt referat, ligger i menyen under «om oss» og «referater».