Resultatliste fra klubbmesterskapet løshund 2021

Oppdatert! Her er endelig resultatliste fra klubbmesterskapet løshund 2021.
Gratulerer igjen til klubbmesterene Dixi og Hans-Ole Sætra Erikstein!

Premieutdelingen blir på årsmøtet.