Rolf Frostad takket av for sin innsats som utstillingsdommer

Telemark Elghundklubb arrangerte utstilling over 2 dager i Morgedal 29. og 30. August. Det var totalt 252 hunder påmeldt begge dager ! Frank Christiansen og Rolf Frostad dømte henholdsvis alle hanner og tisper lørdag og tisper og hanner søndag. Dette var den siste utstillingen Rolf Frostad dømte i sine lange karriere som eksteriørdommer. I den anledning overrakte styremedlem i NEKF, Bente Rønningen, blomster fra Norsk Kennel Klub og en gave fra Norske Elghundklubbers Forbund. Leder i Telemark Elghundklubb, Lars Jørgen Lassen, overrakte kniv fra Telemark Elghundklubb. Alle frammøtte til utstillingen fikk smake på bløtkake som var bakt som en takk til Rolf Frostads innsats i 43 år for elghundene våre.

Rolf Frostad og alle frammøtte på utstillingen fikk smake på kake bakt for anledningen !
Leder i Telemark Elghundklubb, Lars Jørgen Lassen, overrakte kniv til Rolf Frostad med takk for innsatsen i utstillingsringen !
Styremedlem i Norske Elghundklubbers Forbund, Bente Rønningen, overrakte blomster på vegne av Norsk Kennel Klub og en gave fra Norske Elghundklubbers Forbund.

Her kan du se video fra åpningen av utstillingen lørdag med markering av at Rolf Frostad nå takker av etter en lang karriere som utstillingsdommer video