«RS-mappa» med saker som skal behandles på årets representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbund er nå sendt ut

I slutten av mars ble det gjort kjent for klubbene at RS-ordfører og Lov og Kontrollkomiteen i Norske Elghundklubbers Forbund har valgt å avlyse årets RS som skulle vært avholdt 28. April. Brev fra RS-odfører Ivar Horrigmo kan du lese her . I følge Horrigmo vil dette medføre følgende: FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS-mappen for RS 2020 sendes ut, uten innstilling til vedtak i sakene. Komiteenes uttalelse legges ved sakene. Regnskap skal revideres på vanlig måte og sendes sammen med RS-mappen. Forslag til budsjett utarbeides og sendes ut som nevnt tidligere. Valglister med forslag til valg legges ved uten valgkomiteens innstilling. Alle innkommende forslag til årets RS 2020 tas opp igjen på RS 2021 og behandles på lik linje med forslag til RS 2021. Dette gjelder også mht. forslag til valg. Årsrapporter, regnskap, revisors beretning og budsjett behandles for 2020 og 2021 samlet. Alle tillits-personer beholder sine tillitsverv inntil RS 2021

Brevet fra RS-ordfører med avlysning av årets RS har fått noe blandet mottakelse i område-klubbene. Det stilles spørsmål ved hvorfor et innspill angående alternativ avholdelse av RS på digital plattform ikke er vurdert da det er flere eksempler på små og store organisasjoner som har avholdt møter og årsmøter digitalt. Videre stilles det spørsmål ved lovhjemmel for at RS-ordfører og Lov og Kontrollkomite kan avlyse et RS, og hvorfor områdeklubbene ikke er involvert eller hørt i beslutningen.

RS-mappa finner du her