RS mappe 2024

Ordinært Representantskapsmøte avholdes lørdag 27.04.2024 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Vedlagt følger årets RS mappe: