Signert protokoll fra årsmøtet og referat fra styremøte

Signert protokoll fra årsmøtet 2023 ligger her

Referat fra siste styremøtet 9.3.23 ligger her