Skogskort for sesongens jaktprøver løshund 2019

Telemark Elghundklubb har lagt ut skogskort for alle høstens jaktprøver løshund i Telemark Elghundklubb. Skogskortene er samlet i et dokument for hver prøve. Hundene er lagt inn etter navn i alfabetisk rekkefølge. Skal du skrive ut ett skogskort så husk å skrive ut gjeldende side hvis du ikke ønsker utskrift av hele dokumentet.

1 dags separat løshund 1. September – 15. November

1 dags separat løshund 15. November – 31. Januar

2 dagers separat løshund 1. September – 15. November

2 dagers separat løshund 15. November – 31. Januar

2 dagers samlet prøve, Fritzøeprøven 4. og 5. Nov 2019