Søknadsskjema dommerutdanning

Kan du tenke deg å bli dommer for jaktprøver bandhund, løshund eller ettersøkshund ? Det er i så fall noen krav du må oppfylle. Mer info finner du i søknadsskjema som fylles ut og sendes styret i Telemark Elghundklubb v/leder Lars Jørgen Lassen larsjlassen@gmail.com

Søknadsskjema