Sosialisering/ringtrening på Elverkstomta i Drangedal

Kjører igang sosialisering/ringtrening på Elverkstomta i Drangedal.

Blir torsdager fram mot utstilling i Sannidal, starter opp førstkommende torsdag (23.03) kl.18.00.

Kontaktperson: Odd Arne Hassel