Sosialisering/ ringtrening Sannidal

Da er det klart når det blir sosialisering/ ringtrening i Sannidal. Det er på skytebanen på Krokheia tirsdag 29.3, 12.4 og 19.4 kl. 18.

https://tehk.no/sosialisering-ringtrening/