SPORPRØVER 2022

Blodsporprøve – bevegelig:

Periode: 02.01. – 23.12:

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Påmeldingsavgift: 500 kr

Kontaktperson: Ole Anders Andersen, 90889506

Påmelding: på web via NKK’s terminliste

Fersksporprøve – Bevegelig: 

Periode: 02.01. – 31.03:

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Påmeldingsavgift: 500 kr

Kontaktperson: Ole Anders Andersen, 90889506

Påmelding: på web via NKK’s terminliste

Periode: 01.07. – 23.12:

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Påmeldingsavgift: 500 kr

Kontaktperson: Ole Anders Andersen, 90889506

Påmelding: på web via NKK’s terminliste

Elgsporprøve: 

Periode: 02.01.-31.03:

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Påmeldingsavgift: 500 kr

Kontaktperson/påmelding: Ole Anders Andersen, 90889506 siastra@online.no

Periode: 01.07.-23.12:

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Påmeldingsavgift: 500 kr

Kontaktperson/påmelding: Ole Anders Andersen, 90889506 siastra@online.no