Telemark Elghundklubb etterlyser medlemmer som kan bistå på NKK utstilling i Bø 14. – 16. Februar 2020

Norsk Kennel Klubb arrangerer utstilling i Bø i dagene 14. til 16. Februar. Flere lokale hundeklubber bistår NKK under arrangementet. Som motydelse får hundeklubber som stiller opp på dugnad et økonomisk bidrag som står i forhold til dugnadsinnsatsen som blir utført. Dette er et svært kjærkomment bidrag til klubbens økonomi. Derved kan klubben arrangere aktiviteter, kurs og møter som kommer medlemmene tilgode. I forbindelse med utstillingen i Bø har Telemark Elghundklubb fått i oppgave å bidra med 5 «skrivere» hver dag som skriver dommers kritikk direkte inn på nettbrett. Den viktigste ferdigheten for en skriver er å kunne skrive noenlunde raskt på nettbrett. Øvrig opplæring blir gitt. Klubben skal i tillegg bidra med mannskap til å bistå med parkering og ulike oppgaver ved inngangen til utstillingen. Har du mulighet til å stille opp som dugnadsarbeider, vakt eller skriver en dag, så ta kontakt med Lars Jørgen Lassen, tlf 464 15544, eller Solveig Haugan Jonsen, tlf 907 22711