Telemarksprøven 8.-9. August 2020 – klubbmesterskap bandhund

I forbindelse med Telemarksprøven 8. – 9. August for bandhunder vil vi i år arrangere klubbmesterskap/jubileumsprøve for klubbens medlemmer. Telemarksprøven blir arrangert både som 1 dags samlet og 2 dagers samlet prøve. Dette er en terminfestet prøve som alle kan melde seg på. Men det er kun medlemmer av klubben som kan stille i klubbmesterskapet lørdag 8. august. 1-dags prøvene lørdag og dag 1 av 2-dagers lørdag teller i klubbmesterskapet.

Telemark Elghundklubb var 50 år i fjor, men på grunn av hundesykdommen som dukket opp høsten 2019 måtte prøven avlyses. Telemarksprøven med innlagt klubbmesterskap arrangeres derfor helgen 8. – 9. August 2020 med Trovassli i Øyfjell som utgangspunkt. Hvis det blir mange påmeldte hunder til klubbmesterskapet, eller ved eventuell mangel på dommere, så må vi kanskje dele det opp slik at noen hunder må påregne å måtte gå på søndagen i stedet for.

På grunn av Korona pandemien må vi kjøre et strengt opplegg oppe på Trovassli. Vi må hele tiden følge de nasjonale retningslinjer som kommer fra helse myndighetene. Korona ansvarlig oppe på Trovassli er Marit Sande 95273544

Vi må ta forbehold om at det kan skje forandringer med Koronaepidemien, slik at vi må avlyse denne prøven også. Så følg med på våres sider på nettet.

Er det spørsmål om prøven. Ta kontakt med Ånund Vaa, 90977633, eller Magnar Nordsveen, 91793065.

Mer info om Telemarksprøven/klubbmesterskapet kommer senere på hjemmesiden og FB.

Fredag 7. August vil vi kjøre teoridelen på vårt bandhundkurs for nye bandhundjegere.

Dette starter kl 12.00 og avsluttes kl 17.00 Marit Sande og Magnar Nordsveen har ansvar for kurset som også gjennomføres etter gjeldene regler for smittevern.

De som vil være med på dette melder seg til Magnar Nordsveen på tlf 91793065. Kan hende vi må sette et øvre tak på dette. Først til mølla.

Info til utskrift finner du her