Informasjon

Halvor Sveen holder foredrag på medlemsmøte i Vrådal 14. august. Etter foredraget blir det premieutdeling, utdeling av æresmedlemskap og sølvmerke, og årsfest.

Det er lagt ut nye referat fra styremøte i april og juni. Disse ligger under «Om klubben/ referater».