Til oppdrettere i Telemark Elghundklubb

Som det ble skrevet om i siste nummer av tidsskriftet Elghunden, vil det bli en serie med presentasjoner av oppdrettere i bladet framover.

Vi ber alle opprettere i klubben sende oss følgende opplysninger:

  • Kennelnavn (om det finnes)
  • navn, telefonnummer og bosted på innehaver
  • år når oppdrettet startet
  • hvilke raser og antall kull

Vi legger alle oppdretterene inn i eget skjema som sendes Norske Elghundklubbers Forbund. De kommer i tur og orden til å plukke fra disse listene, kontakte dem og håper de vil være med i en presentasjon i Elghunden.

Opplysningene sendes til telemarkelghundklubb@gmail.com innen 21.5.23.