Uttak til NM Bandhund 2023

NM Bandhund arrangeres i 2023. Klubbene kan velge mellom to uttaksalternativer (uttaksprøve eller historiske resultater).
I følge de de nye uttaksreglene gjeldene fra og med 2023, skal klubbene gjøre vedtak før prøvesesongen forut for mesterskapssesongen.
Bandhundkomiteen i Telemark Elghundklubb har vedtatt at uttak til NM 2023 baseres på «historiske resultater» (snitt av hundens 3 beste prøvedager).
En av de tellende prøvene må være gått etter forrige NM. Uttaksregler er tilgjengelig på Norske elghundklubbers forbund sin hjemmeside.