Uttak til NM Løshund 2022

Hallingdal og Valdres elghundklubb sammen med Vest-Oppland elghundklubb skal arrangere NM, tirsdag 11.oktober til torsdag 13.oktober. Prøvedager et onsdag og torsdag.

Etter gjeldende uttaksregler har Ruggen av Gausbu best resultat på de 3 beste prøvene og er tatt ut til å representere Telemark Elghundklubb i NM.

Gratulerer til Ruggen av Gausbu og Oddvar Seltveit!

De får følge at tittelforsvarer og regjerende norgesmestere Ero av Gausbu og Olav Willy Eriksen.


Metzin Ivri King og Lars Anton Steindholt er nest best og reseve til NM.

Beste resultater:

Oddvar Seltveit (Ruggen av Gausbu) 93 – 98,5 – 93,5 total 285 snitt 95,0
Lars Anton Steinsholt (Metzin Ivri King) 96 – 93,5 – 85,5 total 275 snitt 91,6
Irene Johanne Førde (Blodålåns Santo) 87 – 89 – 96 total 272 snitt 90,6
Tom Erik Spirdalen (Setesdalens Varg ) 92,5 – 91 – 86,5 total 270 snitt 90,0
Ole Bjørn Nygård (Trolljentemyras oryx ) 90 – 92 – 87,5 total 269,5 snitt 89,8