Uttaksregler til NM Bandhund 2025

Bandhundkomiteen i TEHK ønsker å benytte alternativ 2 for uttak til NM 2025.
Historisk resultater, hund må ha gått en ny prøve som er gjeldende etter sist NM.

Uttaksregler er tilgjengelig på Norske elghundklubbers forbund sin hjemmeside her