Velkommen til Telemarksprøva 22. – 23. 07. 2023.


På vegne av Telemarksprøva ønsker vi nå velkommen til Trovassli i Øyfjell og Telemarksprøva 2023.
Terrengene som skal brukes ligger i Vinje og Tokke kommune. Vi satser på at alle ekvipasjer skal få tildelt terreng av god kvalitet.


Kort Info til dommere og hundeførere.
Her er sengeplass til alle, ta med laken, dynetrekk og putevar. Hundeførere betaler kr 500.- for overnatting.
Det er og mogleg å ha med egen overnatting slik som campingvogn /telt hvis ønskelig. Hunder må være i bilene/ute.
Ta med termos, vi koker kaffe.
Alle tar med den tørrmaten de trenger, det blir felles middag for alle på lørdag. Hundeførere betaler kr 150.- Dommere gratis. Vi varmer pølser til ekvipasjene som kommer inn etter endt økt fra skogen.

Det er påmeldt 11 ekvipasjer på lørdag og 10 ekvipasjer på søndag.

Program:
Fredag 21. juli.
Kl 18.00 Dommermøte
Kl 20.00 Alle hundeførere til stede. Trekking av dommere/ terreng for lørdagen.


Lørdag 22. juli.
Kl 05:00 Frokost.
Kl 06.00 Oppstart prøve.
Kl 13.00 Tilbake for skriving og dommermøte.
Kl 17.00 Felles middag for alle.
Kl 19.00 Resultater av dagens prøve, samt trekking for neste dag.


Søndag 23 juli .
Kl 05:00 Frokost
Kl 06.00 Oppstart prøve
Kl 13.00 Tilbake for skriving og dommermøte.
Kl 16.00 Premiering og avslutning.


Vi ønsker alle til lykke med sine håpefulle hunder disse to dager.


Adresse:
Trovassli leirsted, Trovassvegen 80 Øyfjell , 3890 Vinje Telemark.
Kontakt info hvis det er noe spørsmål, Ånund Vaa tlf 90977633.