Melding på e-post 10. April til alle medlemmer i Telemark Elghundklubb

Ny medlemsinfo er sendt alle medlemmer i Telemark Elghundklubb i dag 10. April. Det er viktig å nå alle medlemmene med informasjon til enhver tid, men ikke minst i disse «Corona-tider» hvor det råder mye usikkerhet rundt arrangementer og hva vi må forholde oss til videre framover. Hvis denne e-posten ikke har nådd deg i dag er det et tegn på at din e-post ikke er registrert riktig i NKK’s register. Logg i så fall inn på Min Side NKK og oppdater info. Styret i Telemark Elghundklubb ønsker alle medlemmer en riktig God Påske !

Dette medlemsbrevet inneholder:

-NKK avlyser/utsetter alle arrangement før 15. Juni

-Utstillingen i Sannidal 25. April er utsatt

-Blodsporkurset er utsatt inntil videre – hva med sporprøver ?

-Utsettelse eller avlysning av årets RS ?

-Hva med skyteprøver ?

-Høring på ny viltsforskrift

Info fra NKK:

På bakgrunn av regjerings Coronoa-tiltak har Norsk Kennel Klub vedtatt at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien. Se mer på:https://www.nkk.no/getfile.php/132312016-1586275807/Dokumenter/Om%20NKK/Korona%202020/2020-04-07%20Aktiviteter%20i%20tiden%20fremover.pdf

NKK sier også at;  De har stort inntektsbortfall  grunnet korona-restriksjonene og at de er i en vanskelig økonomisk situasjon, da alle aktivitetsrelaterte inntekter er helt fraværende. De frykter fall i salg av helse- og registreringsprodukter i tiden som kommer. Se mer på:https://www.nkk.no/getfile.php/132310743-1585912232/Bilder/Artikkelbilder/AKTUELT/2020-04-03%20Alvorlig%20økonomisk%20situasjon%20for%20NKK.pdf

Utstillingen i Sannidal 25. April er utsatt:

Telemark Elghundklubbs utstilling i Sannidal 25. April er utsatt. Styret i klubben har søkt NKK om at denne utstillingen blir arrangert søndag 30. August. Svar på denne søknaden vil foreligge litt senere i April.

Blodsporkurset i Telemark Elghundklubb er utsatt inntil videre – hva med sporprøver ?

Det planlagte blodsporkurset i Bø med start 15. April er utsatt inntil videre. Kurset hadde 15 påmeldte deltakere som alle har fått beskjed om at kurset er utsatt pga av Corona-situasjonen. I følge NKK’s siste informasjon er alle terminfestede arrangement med mer enn 4 deltakere inklusive dommer (med arrangementsdato før 15. Juni) avlyst. Det betyr mest sannsynlig at separate blodsporprøver med 1 deltaker vil kunne avholdes. Dette vil vi komme nærmere tilbake til når det er bebudet mer informasjon fra NKK rett over påske. Det er mulig å melde på sporprøver via link Min side NKK.

Det er besluttet fra NEKF sentralt at RS 2020 er avlyst. Se info om utsettelse av RS her: https://tehk.no/rs-mappa-med-saker-som-skal-behandles-pa-arets-representantskapsmote-i-norske-elghundklubbers-forbund-er-na-sendt-ut/ Det siste nye i spørsmålet rundt avholdelse av RS er at det er gjennomført et digitalt ledermøte 7.april, mellom flertallet av områdeklubbene (14, inklusive TEHK) som ber om at Forbundsstyret (FS);Opphever den beslutningen som RS – ordførerne og LKK tok,(epost 19.03) og selv tar tilbake eierskapet til prosessen, og videre å restarte prosessen ved å gjennomføre et drøftingsmøte med klubblederne, jfr. § . 4 – 3.Klubbene ber om svar så raskt som mulig og senest 24. April, les her: https://drive.google.com/open?id=1aqZ6v0CgN1tEioFkeANLHILXVgLZ6jnJ «RS-mappa» med saker til Representantskapsmøte 2020, som skulle vært avholdt 28. April, er lagt ut på https://tehk.no/ , men du finner den også her: https://drive.google.com/open?id=104e3JpKWGENLgvEGq4c184HVSU3GcHGY

Av viktige saker til årets RS nevnes:

-Årets regnskap er positivt, men grunnet flere uheldige omstendigheter har det ikke pr. 3.april rukket å bli revidert av revisor. Regnskapet mangler også noter.

-Interessante årsmeldinger for samtlige elghundraser med statistikk som ikke er publisert tidligere.

Innsendte saker som ikke er fremmet av årsmøte i TEHK nevnes:

-Oslo-Området EHK foreslår at RS åpner for en generaldebatt på virksomheten, etter at styret har lagt frem sin årsmelding og regnskapsrapport.

-Oslo-Området EHK foreslår for RS at det utarbeides regelverk for en nasjonal unghundprøve for løshund – hunder yngre enn 24 måneder

-Oslo-Området EHK foreslår for RS at det tas initiativ til utarbeiding av statistikk for de enkelte elghundrasene med oppnådde resultater på jaktprøver (og eventuelt utstilling). Hensikten er at resultatene skal foreligge så raskt som mulig når prøvene er avholdt.

-Oslo-Området EHK ønsker at det inngås forhandlinger med formål om at avlsprogrammet til Aninova tas i bruk.

-Aust-Agder EHK foreslår at  Forbundstyret trekker sitt vedtak i sak 70/19; om nye uttaksregler for NM.

-Flere klubber foreslår nye/reviderte forslag til  regler for tildeling av jaktchampionat for løshund.

Hva med skyteprøver ?
I  følge Det Frivillige Skyttervesen (DFS; skytterlagenes organisasjon) skal det være mulig å arrangere trening og storviltprøver under forutsetning av at man følger smittevern-reglene, dvs kun maks 5 personer på standplass og 2 meters avstand.

Norske Elghundklubbers Forbund har bedt om innspill på høring av ny viltforskrift med frist 14. April

Viltforskiften omhandler bla a;Fallvilt, innfanging, merking, framvisning og oppdrett av vilt, preparering, ringmerking, uttak av vilt, skadefelling, vilt i fangenskap, forbud mot hybridisering,  om utsetting av vilt, autorisasjon av preparanter, med mere, se mer på:https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/tema/arter-naturtyper/vilt/viltforskrift—fastsatt-1-april-2020.pdfNEKF ber om uttalelser om dette berører våre jaktprøver. Kommentarer til høring sendes til TEHK v/sekretær: solveig.elg@gmail.com

Hilsen Styret i Telemark Elghundklubb v/Solveig Haugan Jonsen, sekretær tlf 90722711