Protokoll RS 2021

Årets RS ble avholdt på Teams. TEHK stilte med Lars Jørgen Lassen, Jørund Håvard Askje og Jørn Isaksen. Sigbjørn Rua var observatør.
TEHK fikk dessverre ikke inn Tom Carsten Vala som styremedlem i Forbundsstyret.
Joar Brosdal ble valgt inn i Lov og Kontroll komiteen.
Ivar Horringmo ble gjenvalgt som RS ordfører.

RS-Protokoll-2021