RS 2023

Representantskapsmøte 2023 er berammet til lørdag 22.april 2023.

Vedlagt følger saker forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater som er på valg. Dette blir behandlet på vårt årsmøte 25.2.