Jaktprøver


Søknadsskjema dommerutdanning

14. februar 2020

Kan du tenke deg å bli dommer for jaktprøver bandhund, løshund eller ettersøkshund ? Det er i så fall noen krav du må oppfylle. Mer info finner du i søknadsskjema som fylles ut og sendes styret i Telemark Elghundklubb v/leder Lars Jørgen Lassen larsjlassen@gmail.com Søknadsskjema

Fristen for påmelding løshundprøve er ute

7. januar 2020

Fristen for å melde på separat løshundprøve i Telemark Elghundklubb gikk ut like før jul. De som har meldt på sin hund innen fristen vil så langt det er mulig, og føreforholdene tillater det, komme ut på prøve før prøvesesongen går ut 31. Januar.

Jaktprøver bandhund 2020

2. januar 2020

Oversikt over jaktpøver bandhund: 1 og 2 dagers samlet prøve «Telemarksprøva»:  Dato 8. og 9. August 2020Sted: Trovassli leirskole i ØyfjellPrøveleder: Ånund Vaa Frist for påmelding er: 20. JuliOvernatting hundeførere: Velemoen Camping 41588704Haukeli Hotell 35 07 02 14Pris 1-dagsprøve: 1100 kr Pris 2-dagers prøve: 2000 kr Påmelding 1 dags samlet prøve 8. August: her Påmelding

Jaktprøver løshund 2020

Oversikt over jaktprøver løshund: 1 dags samlet prøve løshund/ klubbmesterskap:  Dato: 5.09.2020 Prøveleder: Frist for påmelding: 1. August Overnatting hundeførere: Pris 1-dagsprøve: 1100 kr Påmelding: her 2-dagers samlet løshundprøve – «Fritzøeprøva»:  Dato: 2. November og 3. November 2020 Sted: Fritzøe Prøveleder: Jørn Isaksen, e-post: joer-is@online.no Mob. 900 69055 Frist for påmelding: 15. Oktober Pris 2-dagers prøve:

Sporprøver 2020

Oversikt over blodsporprøver, fersksporprøver og elgsporprøver i Telemark Elghundklubb sesongen 2020: Blodsporprøve – bevegelig: Periode: 02.01. – 23.12.2020: Sted: Klubbens aktivitetsområde Påmeldingsavgift: 450 kr Kontaktperson: Ole Anders Andersen, mob. 908 89506 Påmelding: her Blodspor – Ordinær/Samlet:  Dato: 04.06.2020: Sted: Gvarv og omegn Påmeldingsavgift: 450 kr Kontaktperson: Ole Anders Andersen, mob. 908 89506 Påmelding: her  Fersksporprøve – Bevegelig: