Premielister og skogskort for løshundprøver 2020

Sesongen for jaktprøver løshund 2020 ble avsluttet 31. Januar 2021. Premielister for samlet- og separatprøver finner du her. Skogskort for alle separatprøver finner du her. Rapport fra leder i jaktprøveutvalget Tor Fjellheim: Det er i prøvesesongen 2020-2021 gått 74 stk 1 dag separatprøver og…

Resultater fra jaktprøver bandhund Telemark Elghundklubb 1. prøveperiode 2020

Det ble avholdt 9 1-dags separatprøver bandhund i 1. prøveperiode 2020. Beste hund ble Jegerlivets Aslan til Arvid Nesland med 90 poeng og 1. premie. I alt oppnåde 4 hunder 1. premie, 2 hunder 2. premie, 1 hund 3. premie og 2 hunder 0…

Resultater fra jaktprøver bandhund Telemark Elghundklubb 2. prøveperiode 2020

Galtstrømmens Pippi til Magnar Nordsveen og Jegerlivets Aslan til Arvid Nesland oppnådde 1. premie på 2 dagers separat prøve bandhund. Beste hund på 1-dags separat bandhund ble Gokstadhaugen’s TESSA. Det har ellers vært en litt stille høst for påmeldinger til bandhundprøver i Telemark Elghundklubb….

«Mozart» best på Fritzøeprøven 2020

Fritzøe-prøven, 2-dagers samlet jaktprøve løshund, ble gjennomført 2. og 3. November. Dette ble et vel gjennomført arrangement med mange gode resultater. Totalt oppnådde 5 av 8 startende hunder 1. premie over 2 dager. Telemark Elghundklubb gratulerer Fermsa Mozart, med eier Per Erik Hjelle, som prøvens…

Koimyras Luna ble klubbmester løshund 2020

Lars Jørgen Lassen har sendt følgende rapport fra klubbmesterskap løshund til TEHK.no: I helgen ble det avholdt klubbmesterskap for løshund. Vi gratulerer Nora Hassel og Koimyra’s Luna med seieren i klubbmesterskapet.  Det var 8 startende hunder lørdag og 7 hunder søndag.  Dommermøte er avholdt…

Biko til Ånund Vaa vant klubbmesterskap bandhund – mange gode prestasjoner under Telemarksprøven 8. og 9. August 2020

Telemark Elghundklubb feiret 50-års jubileum i 2019. I den forbindelse ble det bestemt å avholde et klubbmesterskap for bandhund og løshund som markering av jubileet. Hundesykdommen høsten 2019 var årsak til at det planlagte mesterskapet ble utsatt til 2020. Bandhundkomiteen valgte å avholde klubbmesterskap…

Skogskort for sesongens jaktprøver bandhund 2019

Telemark Elghundklubb har lagt ut skogskort for alle høstens jaktprøver bandhund i Telemark Elghundklubb. Skogskortene er samlet i et dokument for hver prøve. Hundene er lagt inn etter navn i alfabetisk rekkefølge. Skal du skrive ut ett skogskort så husk å skrive ut gjeldende…

Skogskort for sesongens jaktprøver løshund 2019

Telemark Elghundklubb har lagt ut skogskort for alle høstens jaktprøver løshund i Telemark Elghundklubb. Skogskortene er samlet i et dokument for hver prøve. Hundene er lagt inn etter navn i alfabetisk rekkefølge. Skal du skrive ut ett skogskort så husk å skrive ut gjeldende…

Premielister for løshundprøver høsten 2019

Prøvesesongen for løshundprøver er nå over, dommermøter er avholdt, og premielister ferdigstilt. Det er gjennomført et betydelig antall prøver totalt sett tiltross for snø og vanskelig forhold i perioder før jul. Det «fine været» etter jul gjorde at alle påmeldte fikk gått sine prøver…

Brånajotas Frida vant Fritzøeprøven 2019

Fritzøeprøven 2-dagers samlet løshund ble arrangert med Vindfjelltunet som utgangspunkt 4. og 5. November. 6 hunder stilte til start og av disse fikk 4 hunder 1. premie og godkjent 2-dagers prøve. Beste hund ble Brånajotas Frida til Ole Bjørn Hustuft med 177,5 poeng. Nr 2 ble SB…